CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thu thập thông tin

Kienthucnganhang thu thập địa chỉ IP của bạn và các thông tin khác như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng của bạn,… Mục đích của việc phân tích thông tin là để phục vụ cho việc bảo mật và đảm bảo an toàn hệ thống.

Kienthucnganhang thu thập thông tin do Quý khách khai báo như: đăng ký tài khoản, cách thức liên lạc,…

Ngoài ra, kienthucnganhang còn thu thập thông tin qua cookies. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối mặc dù điều này có nghĩa là bạn có thể không sử dụng được một số chức năng nhất định trên nền tảng của chúng tôi.

Lưu trữ & Bảo vệ Thông tin

Hầu hết thông tin thu thập được sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng mật khẩu, tường lửa, mã hóa và các phương tiện thích hợp khác và chỉ cho phép truy cập và xử lý dữ liệu cho đúng đối tượng.Chính sách bảo mật

Mật khẩu của bạn được lưu trữ và bảo vệ bằng mã hóa trong cơ sở dữ liệu của hệ thống nên rất an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng lại mật khẩu này trên các trang web khác. Trong mọi trường hợp, bạn không nên cung cấp thông tin mật khẩu của mình cho bất kỳ người nào cho dù đó là của chúng tôi, người của chúng tôi hay bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bạn hoàn toàn hiểu được các rủi ro khi tiết lộ mật khẩu của mình.

Sử dụng thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập sẽ được chúng tôi sử dụng để:

– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc quý khách.

– Thực hiện các giao dịch thanh toán & gửi thông báo trong quá trình giao dịch.

– Xử lý khiếu nại và giải quyết sự cố.

– Ngăn chặn các hoạt động rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ chính sách này.

– Đo lường, tùy chỉnh và cải thiện dịch vụ, nội dung và hình thức của trang web.

– Gửi cho bạn thông tin về các chương trình Marketing, thông báo & khuyến mãi.

– So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra của bên thứ ba.

Nhận thông tin từ đối tác

Thông qua internet, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên người dùng, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng … Chúng tôi kiểm tra thông tin này dựa trên cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi để xác nhận bạn có phải là khách hàng của chúng tôi hay không nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện dịch vụ cho bạn.

Thông tin chúng tôi nhận được sẽ được giữ bí mật như thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.